Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2014

Angiie
Są ludzie, którym nie jest wszystko jedno. Którym zależy. Którzy nie zobojętnieli jeszcze do końca.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viawordshurt wordshurt
Angiie
Nie rezygnuje się z ludzi, których się kocha.
— Blair W.
Reposted froma-s a-s viatulipanowa tulipanowa
Angiie
4932 b358 400
Ostatnia miłość Pana Morgana (2013)
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viawordshurt wordshurt
Angiie
Czasami wydaje mi się, że ty i ja byliśmy jak dwoje rozkapryszonych dzieci, które roztrwoniły wszystko co mają i stoją
teraz biedne, zgorzkniałe i złe. Na pewno popełniliśmy jakiś błąd, ale nie było nikogo, kto mógłby nam powiedzieć, co to był za błąd.
— Ingmar Bergman
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viawordshurt wordshurt
Angiie

Czasem jedyną rzeczą, która pozostaje do zrobienia jest uścisnąć się ramionami, ten ostatni raz, a potem.. po prostu odejść

— Gossip Girl
Reposted fromscarlettrouge scarlettrouge viawordshurt wordshurt
Angiie
Odzywał się kiedy miał na to ochotę, dość nieregularnie. A jedyną rzeczą jaką mogłam na to poradzić było czekanie, aż znów do mnie napisze.
— pastelowe
Reposted frompastelowe pastelowe viawordshurt wordshurt
Angiie
5108 f4af 400

September 07 2014

Angiie

July 27 2014

Angiie
Wszystko czego chcę, to być Twoją codziennością.
Angiie
Jak dobrze,że mi się trafiłeś
— jak dobrze,że jesteś
Reposted fromfanaberie fanaberie viapesymista pesymista

July 20 2014

Angiie
Zrozumiałam, że można walczyć o wiele rzeczy w życiu, ale nie da się nic poradzić na to, że się kogoś kocha. Nie da się zmienić wyborów swojego serca.
— Sarah Jio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
Angiie
Widzisz, kiedy łączy cię z kimś miłość, nawet tylko przez jakiś czas, ona już na zawsze zostaje w twoim sercu.
— Sarah Jio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
Angiie
Mogę do Ciebie przyjechać?
— 02:02
Angiie
Kiedy zdradzisz komuś tajemnice, żenującą czy nie, coś zaczyna was łączyć. Ta osoba znaczy dla Ciebie więcej tylko dlatego, że wie.
— Sarah Addison Allen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
Angiie
4857 ada7 400
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatulipanowa tulipanowa
Angiie
4817 51b8 400
9414 12be 400
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatulipanowa tulipanowa
Angiie

Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.

— Tomasz Matkowski
Reposted fromMissMurder MissMurder viawordshurt wordshurt
Angiie
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromnattsu nattsu viapesymista pesymista

July 14 2014

Angiie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl